In de Nederlandse beeldende kunst en dichtkunst wordt nog steeds weinig aandacht besteed aan het grootste en meest urgente thema van deze tijd: klimaatverandering. Stichting Kunstgroen wil daar graag iets aan doen door beeldend kunstenaars en dichters uit te nodigen een werk te maken waarin ze reflecteren op de toekomst van mens en aarde. Juist kunst kan een bijdrage leveren aan dit debat omdat kunstwerken mensen veel directer aanspreken en kunnen raken dan een zakelijke boodschap of een opgeheven vingertje. Daarnaast biedt kunst vaak verrassende en creatieve antwoorden die nieuwe gezichtspunten kunnen opleveren. Ook de kunstenaars zelf krijgen de gelegenheid na te denken over hun eigen kunst en welke invloed die kan hebben op de wereld.

Aan tien dichters en tien beeldend kunstenaars wordt gevraagd hun idee over de toekomst van mens en aarde vorm te geven in een beeld, tekening, foto of gedicht. De bijdragen worden gebundeld in een klimaatneutraal geproduceerd boek en van een inleiding voorzien. Dit boek is als het ware een creatieve routekaart met wegen naar een groene toekomst. Van de resultaten wordt een tentoonstelling gemaakt en er wordt een aantal avonden over het thema georganiseerd in samenwerking met de kunstenaars en experts. Het project kan mensen inspireren om anders na te denken over duurzaamheid en zelf creatieve ideeën voor de toekomst van de aarde en de mens te bedenken.
 

groenland

© 2023 by NOMAD ON THE ROAD. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • Instagram Black Round